Day of Teaching 2019
Studierende erarbeiten gemeinsam Inhalte
Students ONLY

Day of Teaching 2019

روز تدریس سال 2019 - تنها دانش آموزان

ششمین روز تدریس با سازماندهی و همکاری شورای دانشجویان  برگزار می شود و ما بیشترین مشارکت و حضور ممکن دانش آموزان را در فرایندهای استراتژیک فعلی (بخصوص در مورد مفهوم تدریس) می خواهیم.

زمان: روز سه شنبه 26 نومبر سال 2019 از ساعت 15:00 الی 16:30 بعد از ظهر

محل:  کلوپ دانشجویان  ساختمان شماره 19

اشتراک کننده ها: تنها دانشجویان (بیدون حضور داشت پروفیسورها و استادها)

تشریفات: غذا و نوشیدنی ها

++ از مشارکت شما سپاسگذاریم (به ستون سمت چپ مراجعه کنید) ++ 

:شما از صمیم قلب دعوت شدین ! ما میخواهیم همراه شما در موارد ذیل صحبت کنیم

 

چگونه و چطور میخواهید که بی آموزین ؟ (تدریس)

 

چگونه مدرس ایدهال (دلخواه) شما تدریس میکند؟

کورس ایدهال (دلخواه ) شما چطور معلوم میشه؟

کدام میتود های ایدهال (دلخواه) شما را در زمان خود آموزی کمک میکند؟

دوره مشاوره ایدهال (دلخواه) برای شما چه معنی میدهد؟

دوره آموزش ایدهال (دلخواه) روزانه شما چطور پیش میرود؟

 

---- چطور باید اجرا شود؟

 

کدام مسایل ذیل برای شما مهم و با ارزش است؟ (ارزش)

 

چه نقشی را پایدار بودن ایفا میکند؟

فنآوری و یا پیشرفت به هر قیمتی؟

موضوع بسیار مهم اینکه  یک وظیفه با پرداخت حقوق بسیار فوق العاده باشد؟

نظر شما در مورد اطلاعات ، حریم خصوصی (اطلاعات) ، تجزیه و تحیلی یادگیری و دانش اطلاعات چیست؟

فرصت های مساوی برای همه ، آیا این موضوع امکان پذیر است؟

 

---- چطور باید اجرا شود؟

 

آرزوی ویا خواسته شما برای داشتن یک  دانشگاه دلپذیر چه است؟ (زندگی دانشگاهی)

 

نظر شما در مورد داشتن محل آموزش ایدهال(دلخواه) چی است؟

علاوه بر یادگیری یا آموزش چه موضوع دیگر را دوستدارید که  تجربه کنید؟

از نظر شما چه چیز دیگری برای شناخت بهتر محوطه دانشگاه لازم است؟

کدام نوع قالب (طرح) برای اشتراک را میپسندید؟

آیا شما کدام نظر دیگر هم دارید؟

 

---- چطور باید اجرا شود؟

تعداد اشتراک کننده گان بیشتر نتیجه بهتر!

ما آرزو داریم که نظریات همه شما را بشنویم و همچنان هرقدر تعداد اشتراک کننده ها بیشتر باشد به همان اندازه چانس برنده شدن جوایز برای تمام اشتراک کننده ها بیشتر میباشد.

 

StuRa و SeL²

(شورای دانشجویان و یادگیری و تدریس خدمات)

به عنوان تشکری از شما برای شرکت در روز تدریس ، ما می خواهیم یکی از موارد زیر را نظر به تعداد اشتراک کننده های شما اهدا کنیم وبرای معلومات بیشتر بیشتر به معلومات ذیل مراجعه کنید

    یک میز بیلیارد(درصورتیکه تعدا اشتراک کننده ها بیشتر از90 نفر باشند)

یک عدد یخچال مخصوص نوشیدنی (در صورتیکه تعداد اشتراک کننده ها بیشتر از 36 نفر باشند)

 تنها یک تخته نشان زنی (در صورتیکه تعداد اشتراک کننده ها بیشتر از 25 نفر باشند)

هراشتراک کننده حساب می شود!